Praktijkinformatie

Handgraaf spreekkamer, Huisarts Nieuw-Weerdinge

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Er zijn spreekuren bij de huisarts, dokter Zandwijk, of waarnemend huisarts, waaronder dokter Handgraaf, dokter Benus en dokter Holzhauer.  Verder zijn er spreekuren bij de assistentes en de praktijkverpleegkundigen.

Spreekuren

.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling namelijk beter.
.

Telefonisch spreekuur

U kunt een terugbelverzoek doen aan de assistente. Dit is bedoeld voor uitslagen of overleg, of het inplannen van een afspraak. Tevens kunt u zonodig een terugbelverzoek doen aan de huisarts voor medische zaken.

U krijgt dan een tijdstip dat u wordt teruggebeld.

Andere spreekuren

Er zijn een aantal spreekuren voor specifieke groepen en aandoeningen
.
Het wrattenspreekuur nu op afspraak, dus graag een afspraak inplannen bij de assistente.
.
Hypertensie spreekuur wordt gedaan door de dokters-assistenten.
Diabetes en astma/COPD spreekuren worden gedaan door de Praktijkverpleegkundigen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De huisartsen van Nieuw-Weerdinge zijn aangesloten bij de Huisartsenpost in Emmen (van de Centrale Huisartsendienst Drenthe). Deze bevindt zich bij het Leveste Scheper Ziekenhuis en heeft een eigen ingang en parkeerterrein.
.
Hier kunt u terecht voor spoedeisende vragen in de avonden en nachten, en in de weekenden.
.
Let wel : het gaat alleen om spoedeisende vragen, die niet tot de eerstvolgende werkdag wachten kunnen.
Telefoon nummer: 0900 112 0 112
.
U belt tegen lokaal tarief. U wordt te woord gestaan door speciaal getrainde assistenten, die in overleg met u een afspraak maken voor spreekuur of bezoek, of u een advies kunnen geven. Ze worden door de artsen hierbij ondersteund.
.
Op de huisartsenpost kunt u ook uw eigen arts tegen komen, overigens!

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen kiest u voor OPTIE 1 als u de praktijk belt.
U krijgt dan met voorrang en snel de assistente aan de lijn
U hoeft dan niet te wachten tot de assistente beschikbaar is.
.
BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE !
Bij verwondingen, ongevallen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen. Als u dan even belt houdt de huisarts er rekening mee dat u komt.

Balie Huisarts Nieuw-Weerdinge

Praktische Informatie

Tegenwoordig werken wij met “de WebApp”. Dit is een online module om u inzicht te geven in uw patiëntgegevens. U kunt tevens afspraken maken. Lees “hier” meer over het gebruik hiervan

Inschrijven als patiënt

We maken alvorens we u inschrijven altijd een kennismakingsafspraak bij de praktijkhouder. U kunt na akkoord van de huisarts een inschrijfformulier op de website in vullen.
.
U dient zelf na akkoord van inschrijving uw oude praktijk in te lichten over uw overstap. Alleen met uw toestemming kunnen/mogen zij uw medische dossier verzenden. Wees ervan bewust dat zonder dossier we uw minder goed kunnen helpen en geen medicatie kunnen verstrekken.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via “de WebApp” op de home-pagina. Hiervoor dient u zich eenmalig te registeren bij de doktersassistente. Tevens kunt u dit via de apotheek gemakkelijk regelen via de herhaalmodule. Dit kunt u zelf aanvragen bij de apotheek, of wij kunnen dat doorgeven aan uw apotheek. Uw medicatie wordt dan geleverd als het bijna op is, daar krijgt u dan een seintje voor dat het klaarligt.

Privacy

De huisarts en zijn medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens. Ons team zal alles ervoor doen om de privacy van uw gegevens te bewaren.
.
Aansluiting op het LSP en inzage van uw Medisch Dossier
.
Het is voor de hulpverlening in de avonden of weekenden soms wenselijk, dat uw gegevens ingezien kunnen worden door de dienstdoende arts. De praktijk is daarom aangesloten op het LSP, het Landelijk Schakelpunt.
.
U moet zelf toestemming geven aan de huisartsenpraktijk om uw gegevens aan te melden bij het LSP. U doet dit met een toestemmingsformulier dat u in de praktijk kunt verkrijgen. Of via de webite www.ikgeeftoestemming.nl middels uw DigiD.
.
Gegevens voor Wetenschappelijk Onderzoek Nivel
.
Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over- nivel/privacybescherming.
.
Ook worden de gegevens van de behandeling van diabetes en COPD patiënten bestudeerd door de Huisartsen Zorggroep in Drenthe HZD. Hiermee kan gekeken of de kwaliteit van zorg op een goed niveau is (en dat is inderdaad het geval !).
.
Als u ondanks de garanties van de anonieme verwerking bezwaar heeft tegen deze onderzoeken, kunt u dat aan de huisarts laten weten. De volledige tekst met de verplichtingen van de medewerkers en de rechten van de patiënt vindt u in het document met de Privacy Verklaring

Een klacht?

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons online klachtenformulier: klik hier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

De assistentes

Praktijkverpleegkundige

In de praktijk zijn Carla en Anke werkzaam als praktijkverpleegkundige. Ze hebben een veelzijdig werkterrein.

.
Ze begeleiden mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes mellitus en de luchtwegziekten Astma en COPD. Verder adviseren ze mensen die willen stoppen met roken en geven leefstijl-adviezen aan mensen met risico’s op hart- en vaatziekten.
.
Er worden huisbezoeken gedaan bij hoogbejaarden, en bij mensen waar zorg nodig is.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Huisarts Nieuw-Weerdinge
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl.

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,00

Backoffice Handgraaf, Huisarts
Klachtenprocedure Noorderdokters

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons klachtenformulier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Translate »
Call Now Button