Praktijkinformatie

Handgraaf spreekkamer, Huisarts Nieuw-Weerdinge

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Zowel dhr. Handgraaf als mw. Gerbrandy houden spreekuur.

Spreekuren

Dhr. Handgraaf houdt spreekuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:00 – 11:00 en van 13:30 tot 15:00.
.
Mw. Gerbrandy houdt spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 08:00 – 11:00 en van 13:30 tot 15:00.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling namelijk beter.
.
De huisarts streeft ernaar de bezoeken tussen 11 en 12.30 af te leggen.

Telefonisch spreekuur

U kunt uw vragen over uitslagen, of over uw gezondheid, ´smorgens tussen 8.00 en 10.30 uur bij de praktijk-assistente aangeven. Zij zal deze vragen zo veel mogelijk beantwoorden.
.
De huisarts zal u, als u meer informatie wilt, en als u de arts zelf wilt spreken, tussen 13 en 13.30 uur terugbellen.

Andere spreekuren

Er zijn een aantal spreekuren voor specifieke groepen en aandoeningen
.
Het wrattenspreekuur is 1x per maand, op donderdagmiddag van 16.00 – 16.15 uur. Voor een overzicht van de data klik hier: Wrattenspreekuur 2020 . U kunt hier zonder afspraak terecht als u ervan overtuigd bent dat er duidelijk sprake is van wratten. Twijfelt u hieraan, dan kunt u beter eerst op het gewone spreekuur komen.

Vanwege de Corona-maatregelen gaat het wrattenspreekuur nu op afspraak, dus graag eerst contact opnemen met de assistente hierover!
.
Hypertensie spreekuur wordt gedaan door de dokters-assistenten, en is normaal gesproken 1x per 3 maanden.
Diabetes en astma/COPD spreekuren worden gedaan door de Praktijkverpleegkundigen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De huisartsen van Nieuw-Weerdinge zijn aangesloten bij de Huisartsenpost in Emmen (van de Centrale Huisartsendienst Drenthe). Deze bevindt zich bij het Leveste Scheper Ziekenhuis en heeft een eigen ingang en parkeerterrein.
.
Hier kunt u terecht voor spoedeisende vragen in de avonden en nachten, en in de weekenden.
.
Let wel : het gaat alleen om spoedeisende vragen, die niet tot de eerstvolgende werkdag wachten kunnen.
Telefoon nummer: 0900 112 0 112
.
U belt tegen lokaal tarief. U wordt te woord gestaan door speciaal getrainde assistenten, die in overleg met u een afspraak maken voor spreekuur of bezoek, of u een advies kunnen geven. Ze worden door de artsen hierbij ondersteund.
.
Op de huisartsenpost kunt u ook uw eigen arts tegen komen, overigens!

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen kiest u voor OPTIE 1 als u de praktijk belt.
U krijgt dan met voorrang en snel de assistente aan de lijn
U hoeft dan niet te wachten tot de assistente beschikbaar is.
.
BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE !
Bij verwondingen, ongevallen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen. Als u dan even belt houdt de huisarts er rekening mee dat u komt.

Balie Huisarts Nieuw-Weerdinge

Praktische Informatie

Tegenwoordig werken wij met “de WebApp”. Dit is een online module om u inzicht te geven in uw patiëntgegevens. U kunt tevens afspraken maken. Lees “hier” meer over het gebruik hiervan

Inschrijven als patiënt

Via de WebApp op de home-pagina kunt u zich registreren in onze praktijk. Wij zullen na uw inschrijving uw dossier opvragen bij uw vorige huisarts.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via “de WebApp” op de home-pagina. Hiervoor dient u zich eenmalig te registeren bij de doktersassistente. Tijdelijk kunt u gebruik maken van een herhaalrecept formulier. Dit werkt tot uiterlijk 1 april 2020.

Privacy

De huisarts en zijn medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens. Ons team zal alles ervoor doen om de privacy van uw gegevens te bewaren.
.
Aansluiting op het LSP en inzage van uw Medisch Dossier
.
Het is voor de hulpverlening in de avonden of weekenden soms wenselijk, dat uw gegevens ingezien kunnen worden door de dienstdoende arts. De praktijk is daarom aangesloten op het LSP, het Landelijk Schakelpunt.
.
U moet zelf toestemming geven aan de huisartsenpraktijk om uw gegevens aan te melden bij het LSP. U doet dit met een toestemmingsformulier dat u in de praktijk kunt verkrijgen. Of via de webite www.ikgeeftoestemming.nl middels uw DigiD.
.
Gegevens voor Wetenschappelijk Onderzoek Nivel
.
Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over- nivel/privacybescherming.
.
Ook worden de gegevens van de behandeling van diabetes en COPD patiënten bestudeerd door de Huisartsen Zorggroep in Drenthe HZD. Hiermee kan gekeken of de kwaliteit van zorg op een goed niveau is (en dat is inderdaad het geval !).
.
Als u ondanks de garanties van de anonieme verwerking bezwaar heeft tegen deze onderzoeken, kunt u dat aan de huisarts laten weten. De volledige tekst met de verplichtingen van de medewerkers en de rechten van de patiënt vindt u in het document met de Privacy Verklaring

Een klacht?

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons online klachtenformulier: klik hier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

De assistentes

Praktijkverpleegkundige

In de praktijk zijn Carla en Anke werkzaam als praktijkverpleegkundige. Ze hebben een veelzijdig werkterrein.
.
Ze begeleiden mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes mellitus en de luchtwegziekten Astma en COPD. Verder adviseren ze mensen die willen stoppen met roken en geven leefstijl-adviezen aan mensen met risico’s op hart- en vaatziekten.
.
Er worden huisbezoeken gedaan bij hoogbejaarden, en bij mensen die zorg nodig hebben na een opname in het ziekenhuis.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Huisarts Nieuw-Weerdinge
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 38,20 (korter dan 15 minuten) of € 76,40 (langer dan 15 minuten).

Backoffice Handgraaf, Huisarts
Klachtenprocedure Noorderdokters

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons klachtenformulier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Call Now Button
Translate »